Antaxius advocaten

Sla navigatie over

Home Materies Fiscaal recht

Fiscaal recht

Antaxius levert advies en bijstand in volgende domeinen van het fiscaal recht:

Directe belastingen

personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, belasting van niet-inwoners, met inkomstenbelasting gelijkgestelde belasten en voorheffingen.

BTW

Fiscale procedure

  • betwistingen inzake de vestiging en invordering van belastingen.
  • onderhandelingen met fiscale besturen: akkoorden, alternatieve geschillenbeslechting.

Rulings

aanvraag rulings bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB).

Fiscale regularisaties

het regulariseren van niet-aangegeven inkomsten bij het Contactpunt Regularisaties.

Successie- en Registratierechten

Douane en accijnzen

  • tariefindeling, oorsprong, douanewaarde, douaneprocedures, douaneschulden (invoerrechten, landbouwheffingen, antidumping-rechten en compenserende rechten), in- en uitvoerbeperkingen, controlemaatregelen (vergunningen en contingenten) en restituties
  • accijnzen, milieutaks, milieuheffing en verpakkingsheffing
  • strafrecht inzake douane en accijnzen

Lokale en regionale belastingen

belastingen en retributies opgelegd door lokale overheden: steden, gemeenten, provincies, gemeenschappen en gewesten.