Meester Bart Engelen schreef een zeer interessant artikel in aflevering 2017/4 van tijdschrift “Lokale en Regionale Belastingen. Het gaat om het  “Overzicht ten behoeve van de praktijk betreffende de activeringsheffing inzake onbebouwde kavels en bouwgronden”.

Voor meer informatie kan u terecht bij meester Bart Engelen.

Een weergave van het artikel vindt u via onderstaande link.

B._ENGELEN_Overzicht_ten_behoeve_van_de_praktijk_betreffende_de_activeringsheffing_inzake_onbebouwde_kavels_en_bouwgronden_LRB_2017-4_p._4-_34.pdf

cover LRB