Pascal Faes publiceerde een interessant artikel in Bloomberg over "Acquisition Finance, Debt Push-Down and Tax Abuse—An EU Perspective"

Dit artikel kan u lezen via onderstaande link.

EU_-_March_2018.pdf

bloomberg

havenhuis 1

Meester Erik Gevers is op 19 april 2018 één van de sprekers op het Colloquium Douanestrafrecht anno 2018.

Het Colloquium gaat door in het Havenhuis in Antwerpen, Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen van 13u tot 17u15.

Verdere informatie:

https://www.larciergroup.com/nl/opleidingen.html

 

Stefan Geluyckens is co-auteur van het handboek “Duiding en BTW”. Het handboek biedt een grondige artikelsgewijze bespreking van het BTW-wetboek.

Voor de praktische bruikbaarheid wordt bij de
artikelen een onderdeel verwijzingen opgenomen naar:
1. de gelijkluidende bepaling in de Europese wetgeving;
2. de arresten van het HvJ;
3. de arresten van de hoogste Belgische hoven.

De editors en auteurs zijn stuk voor stuk btw-specialisten. Dit heeft tot gevolg dat de toelichtingen bij de diverse bepalingen enerzijds voor een ruim publiek geschikt zijn, maar anderzijds ook oog hebben voor details waarnaar btw-specialisten op zoek zijn. Al bij al blijft de materie van de btw – wellicht nog meer dan andere fiscale rechtstakken – bepaald door praktische regelingen die niet in de wetgeving terug te vinden zijn, maar die hun oorsprong vinden in administratieve beslissingen of rechtspraak van het Hof van Justitie. De bedoeling van deze Duiding is dan ook om deze bijkomende bronnen op een gepaste manier te ontsluiten, maar ook om ze aan te halen op een manier dat zij gemakkelijk terug te vinden zijn voor degene die daar specifiek naar op zoek is.


 

https://www.larciergroup.com/nl/catalogsearch/result/?q=duiding

Op woensdag 25 oktober organiseren Antaxius en Astrea een lunch seminar “Bedrijfsoverdracht juridisch en fiscaal bekeken” tijdens de week van de bedrijfsoverdracht.

Deze sessie zal doorgaan op 25 oktober 2017 van 12u00 – 14u00 bij Astrea, Roderveldlaan 3, 2600 Berchem.

 

Indien interesse, klik hier om gratis te registreren.