Fiscaal Recht

Antaxius levert advies en bijstand in volgende domeinen van het fiscaal recht:

 

Directe belastingen

Personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, belasting van niet-inwoners, met inkomstenbelasting gelijkgestelde belastingen en voorheffingen.

BTW

Fiscale procedure

  • Betwistingen inzake de vestiging en invordering van belastingen.
  • Onderhandelingen met fiscale besturen: akkoorden, alternatieve geschillenbeslechting

Rulings

Aanvraag rulings bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) en de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL).

Fiscale regularisaties

Het regulariseren van niet-aangegeven inkomsten bij het Contactpunt Regularisaties.

Erfbelasting en Registratiebelasting (Successie- en Registratierechten)

Douane en accijnzen

  • Tariefindeling, oorsprong, douanewaarde, douaneprocedures, douaneschulden (invoerrechten, landbouwheffingen, antidumpingrechten en compenserende rechten), in- en uitvoerbeperkingen, controlemaatregelen (vergunningen en contingenten) en restituties.
  • Accijnzen, milieutaks, milieuheffing en verpakkingsheffing.
  • Strafrecht inzake douane en accijnzen.

Lokale en regionale belastingen

Belastingen en retributies opgelegd door lokale overheden: steden, gemeenten, provincies, gemeenschappen en gewesten.

Taks op beursverrichtingen

De beurstaks of taks op de beursverrichtingen (TOB) is een belasting die de Belgische bank of beursvennootschap dient aan te rekenen wanneer beleggingsproducten worden aangekocht of verkocht. Antaxius begeleidt Belgische inwoners bij hun aangifte TOB opzichtens tegoeden die zij aanhouden buiten België en waarvoor de buitenlandse tussenpersoon de TOB niet zal betalen.