De specialisten vennootschapsrecht van Antaxius leveren advies en bijstand in alle mogelijke juridische aangelegenheden in het leven van een vennootschap.

 

U kan een beroep doen op Antaxius voor onder meer:

 • oprichting en bestuur van vennootschappen
 • vennootschapsstatuten
 • aansprakelijkheid van bestuurders
 • geschillen tussen aandeelhouders
 • fusies
 • splitsingen
 • aandelenoverdrachten en aandeelhoudersovereenkomsten
 • herstructureringen en reorganisaties
 • joint ventures
 • opvolging binnen familiebedrijven
 • risicokapitaal
 • werknemersparticipaties en aandelenoptieplannen